Thẻ: Miễn giảm

Kết quả xét các chế độ chính sách HK2/2021-2022
Bài viết

Kết quả xét các chế độ chính sách HK2/2021-2022

1. Danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí: Xem file đính kèm 2. Danh sách sinh viên được hưởng Trợ cấp xã hội, chính sách sinh viên dân tộc thiểu số, chính sách sinh viên khuyết tật (Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản) Danh sách Trợ cấp xã hội: Xem file đính kèm...

Thông báo V/v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ 2/2021-2022
Bài viết

Thông báo V/v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ 2/2021-2022

 THÔNG BÁO V/v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ 2/2021-2022      Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo việc thực hiện các chế độ chính sách đối với tất cả các sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau: 1. MIỄN, GIẢM HỌC...

Thông báo V/v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ 1/2021-2022
Bài viết

Thông báo V/v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ 1/2021-2022

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo việc thực hiện các chế độ chính sách đối với tất cả các sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau: 1. MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (MGHP) Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của chính phủ ngày 27/8/2021 quy định về cơ...

Kết quả xét các chế độ chính sách HK2/2020-2021
Bài viết

Kết quả xét các chế độ chính sách HK2/2020-2021

1. Danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí: Xem file đính kèm 2. Danh sách sinh viên được hưởng Trợ cấp xã hội, chính sách sinh viên dân tộc thiểu số, chính sách sinh viên khuyết tật (Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản) Danh sách Trợ cấp xã hội: Xem file...

Thông báo V/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 2/2020 – 2021
Bài viết

Thông báo V/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 2/2020 – 2021

Căn cứ nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021...

Thông báo v/v Trợ cấp xã hội học kỳ 2/2020 – 2021 cho sinh viên
Bài viết

Thông báo v/v Trợ cấp xã hội học kỳ 2/2020 – 2021 cho sinh viên

  Đối tượng: Stt Đối tượng Trợ cấp (đ/tháng) Hồ sơ cần phải nộp (Bản sao phải được công chứng và thời hạn không quá 3 tháng) 1.        SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa. 100.000 –         Đơn xin TCXH. –         Giấy chứng tử của Cha và Mẹ. –         Bản...

Thông báo Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật HK2/2020 – 2021
Bài viết

Thông báo Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật HK2/2020 – 2021

Đối tượng: sinh viên hệ chính quy là người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo Chính sách về học phí (MGHP): được miễn, giảm học phí theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 02/10/2015. Chính sách về Trợ cấp xã hội (TCXH): sinh viên bị tàn tật, khuyết tật trên...

Thông báo Chính sách đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kỳ 2/2020 – 202
Bài viết

Thông báo Chính sách đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kỳ 2/2020 – 202

Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Không áp dụng đối với sinh viên cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học. Chính sách về...

Kết quả xét các chế độ chính sách hK1/2020-2021
Bài viết

Kết quả xét các chế độ chính sách hK1/2020-2021

1. Danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí (trừ trực tiếp vào số tiền học phí, sinh viên k2020 đã đóng tiền vào đầu năm học sẽ có thông báo hoàn trả lại tiền sau): MGHP-HK1.pdf 2. Danh sách sinh viên được hưởng Trợ cấp xã hội, chính sách sinh viên dân tộc thiểu...