Thông báo học bổng Kumho Asiana 2017 (dành cho SV bậc ĐH khóa 2017)

Thông báo học bổng Kumho Asiana 2017 (dành cho SV bậc ĐH khóa 2017)

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Kumho Asiana 2017

_________________

 

  1. Đối tượng dự tuyển

–         Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017, có tư cách đạo đức tốt;

–         Hoàn cảnh gia đình khó khăn: hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, khuyết tật hoặc hoàn cảnh khó khăn…

–         Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2017 – 2018.

  1. Giá trị học bổng

2.150.000 đ / học kỳ / sinh viên trong cả 4 năm học đại học (nếu sinh viên duy trì kết quả học tập tốt).

  1. Hồ sơ xin học bổng

–         Lý lịch sinh viên có xác nhận của trường ( theo mẫu );

–         Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu);don_xin_tai_tro_hoc_bong_1

–         Bản photo kết quả tốt nghiệp THPT (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);

–         Bản photo giấy báo điểm thi đại học;

–         Giấy chứng nhận gia đình khó khăn;

–         Các chứng nhận khác (nếu có): học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố…

  1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 4/9/2017 tại Phòng Công tác Sinh viên (cơ sở 2).

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– Đoàn TN, Hội SV;

– BCN các Khoa;

– Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương