[Thông báo] Học bổng sau đại học từ Viện công nghệ Tokyo, Nhật Bản

[Thông báo] Học bổng sau đại học từ Viện công nghệ Tokyo, Nhật Bản
P.QHĐN thông tin đến các đối tượng quan tâm về:
 
[EVENT] Buổi giới thiệu Học bổng Sau đại học từ School of Life Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, Nhật Bản
– Hình thức: Trực tuyến qua Zoom
– Thời gian: 14:00, Thứ 5, ngày 13/10/2022
– Người trình bày: Associate Professor Masato Nikaido, https://educ.titech.ac.jp/bio/eng/news/2016_11/052874.html
– Thông tin chi tiết:
 
Trân trọng.