Thông báo kết quả cung cấp thông tin lưu trú năm học 2021-2022 (tính đến 18h00 ngày 3/6/2022)

Thông báo kết quả cung cấp thông tin lưu trú năm học 2021-2022 (tính đến 18h00 ngày 3/6/2022)

Kết quả xác nhận thông tin lưu trú tính đến 18h00 ngày 3/6/2022: xem danh sách

Thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên hệ đào tạo chính quy đang theo học tại Trường thực hiện việc cung cấp thông tin lưu trú từ 16/5/2022 – 10/6/2022 theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Cập nhật thông tin cá nhân tại thẻ “Thông tin chi tiết”

 • Đăng nhập tài khoản sinh viên trên hệ thống Portal (http://portal.hcmus.edu.vn)
 • Cập nhật đầy đủ thông tin điện thoại, email, CCCD và nơi ở hiện nay tại Thẻ Thông tin chi tiết (sử dụng Tiếng Việt có dấu, không viết tắt; ghi rõ số nhà, đường, khu phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/TP).
  • VD1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
  • VD2: Phòng 406, Dãy nhà 4, Khu A, KTX ĐHQG TPHCM

Bước 2: Xác nhận ngoại trú:

 • Đối với sinh viên ngoại trú (không nội trú tại ký túc xá): xác nhận địa chỉ ngoại trú theo 1 trong 2 cách sau:
  • Mang sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú/ hoặc hợp đồng thuê nhà/ hoặc hóa đơn tiền điện/nước/internet có hiển thị đầy đủ thông tin địa chỉ đang ở giống với địa chỉ đã khai báo trên Portal đến xác nhận trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (hóa đơn có thời gian từ 10/2021 đến nay).
  • Sử dụng email sinh viên gửi hình chụp một trong các loại giấy tờ nêu trên gửi đến email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn (KHÔNG GỬI FILE NÉN)
   • Tiêu đề[NT]-MSSVVD: [NT]-1611001
   • Nội dung bao gồm:

(1) file hình chụp giấy tờ kèm theo (quy định đặt tên file là MSSV)

(2) Ảnh chụp màn hình toàn bộ giao diện thẻ “Thông tin chi tiết” trên Portal (có đầy đủ thông tin MSSV và họ tên – quy định đặt tên file là MSSV-P)

VD:     Tên file giấy tờ kèm theo: 1611001.jpg

Tên file giao diện Portal: 1611001-P.jpg

 • Đối với sinh viên nội trú Ký túc xá Trần Hưng Đạo và KTX ĐHQG-HCM (theo danh sách đính kèm https://bit.ly/3w6mqpA): không cần thực hiện bước này.

Trường hợp sinh viên đang nội trú tại KTX nhưng không có tên trong danh sách thì chụp ảnh biên lai đóng tiền nội trú KTX gửi về phòng CTSV để cập nhật thông tin.

Việc cung cấp thông tin lưu trú sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện, các sinh viên không thực hiện sẽ bị trừ 15 điểm tại mục 6.2 (theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

Đề nghị tất cả các sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh nội dung và thời gian quy định trên.

Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu (để b/c);

–            Phòng Đào tạo (để t/t);

–            BCN các Khoa (để t/t);

–            Đoàn TN, Hội SV (để t/t);

–            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Nguyễn Thị Ngọc Hân

(đã ký)