Thông báo kết quả học bổng học kỳ II năm học 2017 – 2018 của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 đến 2020”

Thông báo kết quả học bổng học kỳ II năm học 2017 – 2018 của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 đến 2020”

Danh sách SV được nhận học bổng học kỳ II năm học 2017 – 2018 của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 đến 2020”:

STT

MSSV

Họ và tên sinh viên

 
 
 
 
 

1

1611085

Đặng Hoàng Hiền

 

2

1611244

Nguyễn Thị Hồng Thái

 

3

1611267

Nguyễn Vy Thông

 

4

1611346

Đặng Thảo Vy

 

5

1611091

Trần Thị Mỹ Hiếu

 

6

1511359

Phạm Ngô Thành Đạt

 

7

1511103

Nguyễn Đăng Khải Hoàn

 

8

1511021

Trần Ngọc Bách

 

9

1511348

Đặng Thanh Vương

 

10

1511050

Võ Trần Duy

 

11

1511206

Huỳnh Trí Nhân

 

12

1511317

Võ Ngọc Trăm

 

13

1511357

Huỳnh Văn Y

 

14

1511110

Nguyễn Văn Sáng Hồng

 

15

1511207

Phan Thành Nhân

 

16

1511323

Lê Minh Trí

 

17

1511281

Nguyễn Võ Lan Thảo

 

18

1411150

Nguyễn Thị Linh

 

19

1411105

Võ Thành Huấn

 

20

1411056

Hoàng Công Đức

 

21

1411170

Nguyễn Văn Minh

 

22

1411335

Châu Chí Trung

 

23

1411078

Hoàng Trung Hậu

 

24

1411069

Trần Thái Hà

 

25

1411191

Quách Trần Minh Ngọc

 

26

1411350

Hoàng Lê Minh Tú

 

27

1411340

Trần Nguyên Try

 

28

1411080

Lưu Hoàng Phúc Hậu

 

29

1411391

Phùng Minh Nhật

 

30

1411046

Bùi Nhật Thảo Đan

 

 

Viện NCCCT sẽ chuyển trực tiếp số tiền học bổng trên đến tài khoản của từng em sinh viên (số tài khoản cũng đã cấp cho Viện NCCCT tại học kỳ I năm học 2017-2018) được nhận học bổng. Trong trường hợp có thay đổi về thông tin tài khoản, đề nghị sinh viên thông tin cho Phòng CTSV trước 16g30 ngày 27/4/2018 qua email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn