Thông báo lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2018-2019

Thông báo lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2018-2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 119/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP.HCM, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2018-2019

 

 

Nhà trường thông báo Lịch Sinh hoạt Công dân Đầu năm năm học 2018-2019 để sinh viên đăng ký tham gia như sau:

I. Thông tin chung

1. Đối tượng:Tất cả sinh viên khóa 2016 và khóa 2017 (đối với bậc Đại học, chính quy) và khóa 2017 (đối với bậc Cao đẳng, chính quy).

2. Địa điểm:

 • Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
 • Cơ sở 2: Thủ Đức – Dĩ An

3. Nội dung sinh hoạt:

    Ø   Chuyên đề 1: gồm 2 nội dung

 • Thông tin tình hình thời sự chính trị xã hội trong năm 2018
 • Thông tin về Đoàn – Hội
 • Một số vấn đề về sỡ hữu trí tuệ

    Ø   Chuyên đề 2: gồm 2 nhóm nội dung, sinh viên được lựa chọn một trong hai nhóm nội dung để tham gia

    + Nhóm IIA

 • Tổng quan về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
 • Quy chế trách nhiệm người học trong thi cử
 • Phương pháp học tập chủ động

    + Nhóm IIB

 • Tổng quan về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
 • Quy chế trách nhiệm người học trong thi cử
 • Tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo và định hướng khởi nghiệp

Mỗi chuyên đề sẽ chia theo từng buổi học. 

4. Lịch cụ thể:

    Ø   Lịch tổng quát: Xem tại đây

    Ø   Lịch chi tiết:

5. Kiểm tra

Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra, cụ thể:

     Ø   Hình thức kiểm tra: làm trắc nghiệm trên máy tinh (online).

     Ø   Thời gian kiểm tra: sinh viên theo dõi thông báo trên website Trường

    

II. Hình thức đăng ký

   Mỗi sinh viên phải đăng ký học cả 2 chuyên đề và có thể chọn thời gian, địa điểm học phù hợp, trên website:

http://portal1.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal2.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal3.hcmus.edu.vn 

   Tuy nhiên, do số lượng sinh viên trong mỗi lớp có hạn nên khi lớp đã đủ số lượng, sinh viên bắt buộc phải chọn lớp khác. Đối với lớp có số lượng đăng ký ít, Nhà trường sẽ thực hiện dồn lớp (nếu cần); vì vậy, sinh viên cần theo dõi thông báo tiếp theo của Nhà trường về kết quả đăng ký và danh sách lớp chính thức.

   Ø   Hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký xem tại đây

   Ø   Thời gian đăng ký: từ ngày 01/10/2018 đến ngày 14/10/2018

   Ø   Danh sách lớp chính thức sẽ đăng trên website Trường vào ngày 16/10/2018

 • Lưu ý: Nhà trường sẽ không giải quyết trường hợp chuyển đổi lớp học đã đăng ký sau thời gian đăng ký chính thức.

 

III.   Phương thức điểm danh

   Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học, Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

 • Lưu ý:

  +    Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

  +    Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

  +     Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

  +    Sinh viên phải đi học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc không làm kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

 

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ “Nhận 0 điểm trong toàn bộ nội dung của Điều 5 – Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường” của đánh giá Điểm rèn luyện năm học 2018-2019.

 

 

Nơi nhận:

–            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)  

Phạm Nguyễn Thùy Dương