Thông báo Lịch xe đi Linh Trung từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018

Thông báo Lịch xe đi Linh Trung từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Do đặc thù hoạt động của một số Phòng thí nghiệm nên trong tuần này (từ ngày  04/6/2018 đến ngày 08/6/2018) lịch xe đi cơ sở Linh Trung như sau: 

– Xe đi từ cơ sở Nguyễn Văn Cừ lúc:  6g30; 7g30; 11g30

– Xe về từ cơ sở Linh Trung lúc: 11g15; 12g15; 16g15

Sau thời gian trên, Lịch xe đi Linh Trung trong dịp hè năm 2018 sẽ theo lịch đã thông báo tại công văn số 81/KHTN-TCHC ngày 01/6/2018 của Phòng Tổ chức – Hành chính.

Trân trọng./.