Thông báo mời tham dự buổi báo cáo khoa học “Thảm họa Môi Trường biển tại miền Trung Việt Nam 2016: Thực trạng, giải pháp và bài học kinh nghiệm”

Thông báo mời tham dự buổi báo cáo khoa học “Thảm họa Môi Trường biển tại miền Trung Việt Nam 2016: Thực trạng, giải pháp và bài học kinh nghiệm”

Nhà trường trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên cao học thuộc ngành môi trường và các lĩnh vực liên quan (Hóa học phân tích, Hóa học và công nghệ môi trường, Độc chất học, Hải dương học, Sinh thái học, đa dạng sinh học, Thủy văn và mô hình dòng chảy,…) đến dự Báo cáo khoa học “Thảm họa môi trường biển tại miền Trung Việt Nam 2016: Thực trạng, giải pháp và bài học kinh nghiệm”

Báo cáo viên là GS.TS. Phạm Hùng Việt

Thời gian: 8g30 thứ Năm, ngày 03/5/2018

Địa điểm: Giảng đường 1

Link đăng ký tham dự:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1qTcMlKe1ZutmkwkuLEnnV4slicBoL6naWBTy5II7h-itVg/viewform

Tóm tắt báo cáo: vui lòng xem file đính kèm.