Thông báo nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

Thông báo nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 năm 2024

đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

         Theo công văn số 01/TB-KHTN ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Trường Đại học Khoa học tự nhiên về việc nghỉ các ngày Lễ trong năm 2024, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên trình độ đại học hệ chính quy các chương trình về việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3  như sau: sinh viên được nghỉ 01 ngày, thứ Năm ngày 18/4/2024.

Giảng viên sẽ bố trí dạy bù ngày nghỉ như trên cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy năm học 2023-2024.

Trân trọng.

PHÒNG ĐÀO TẠO

TB nghi Gio to HV_2024