Thông báo nhận bằng tốt nghiệp ĐH chính quy đợt bổ sung

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp ĐH chính quy đợt bổ sung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:         /TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12  năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy

– Đợt tháng 11/2017)

 

Trường thông báo đến sinh viên (SV) bậc Đại học hệ chính qui về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 11/2017 như sau:

  1. Thủ tục nhận BTN

– Khi đến nhận BTN, SV mang thẻ SV hoặc CMND để đối chiếu.

– SV điền và nộp Phiếu khảo sát SV tốt nghiệp trước khi nhận bằng.

– SV ký nhận bằng vào sổ cấp bằng, nhận bằng và phiếu điểm.

– SV chỉ ký vào sổ cấp bằng, nhận bằng và phiếu điểm khi các thông tin đã chính xác.

– Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nhận hộ phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:

­ Giấy ủy quyền cho người nhận hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;

­ CMND của người nhận hộ và của SV.

– Người nhận bằng có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên bằng tốt nghiệp, nếu có sai sót phải báo ngay phòng Đào tạo để xử lý.

  1. Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp: Phòng Đào tạo, trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM
  2. Thời gian nhận bằng tốt nghiệp (BTN): ngày 26/12/2017.

Buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00; Buổi chiều từ 13giờ30 đến 16giờ30.

 Danh sách tốt nghiệp đợt bổ sung trong file đính kèm.

 

* Lưu ý: Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ trong giờ hành chánh tại Phòng Đào tạo hoặc số điện thoại: 0971522917.

                                                                                                            

                                                                                                               TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO