Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

THÔNG BÁO 

V/v nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Đợt 1 năm 2019 

 

 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã tham dự Lễ trao Bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học đợt 1 năm 2019 do Trường tổ chức ngày 23/05/2019 nhận hình tại link sau:

Link hình: https://photos.app.goo.gl/5jvQoWuBDe2o1E627