Thông báo nhận khen thưởng (tổng kết NH 16-17, Hội thao ĐHQG 2017, xét tuyển đại học khóa 2017, tốt nghiệp đợt 9/2017)

Thông báo nhận khen thưởng (tổng kết NH 16-17, Hội thao ĐHQG 2017, xét tuyển đại học khóa 2017, tốt nghiệp đợt 9/2017)

THÔNG BÁO

v/v nhận khen thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc

 

1. Khen thưởng tổng kết năm học 2016-2017:

– Quyết định khen thưởng tập thể: Xem file đính kèm

– Quyết định khen thưởng cá nhân: Xem file đính kèm

– Danh sách nhận tiền mặt (sinh viên nhận giấy khen và tiền thưởng trực tiếp tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ 09/11/2017 – 15/12/2017): Xem file đính kèm

– Danh sách nhận chuyển khoản (sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền và nhận giấy khen trực tiếp tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ 09/11/2017 – 15/12/2017): Xem file đính kèm

2. Khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc Hội thao ĐHQG-HCM năm 2017:

– Quyết định khen thưởng: Xem file đính kèm

– Danh sách nhận tiền mặt (sinh viên nhận giấy khen và tiền thưởng trực tiếp tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ 09/11/2017 – 15/12/2017): Xem file đính kèm

– Danh sách nhận chuyển khoản (sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền và nhận giấy khen trực tiếp tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ 09/11/2017 – 15/12/2017): Xem file đính kèm

3. Khen thưởng kỳ xét tuyển đại học 2017: sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền

– Quyết định khen thưởng Thủ khoa, Á khoa: Xem file đính kèm

– Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc diện UTXT, TT: Xem file đính kèm

– Danh sách nhận chuyển khoản: Xem file đính kèm

4. Khen thưởng sinh viên có nhiều đóng góp trong công tác tiếp nhận sinh viên năm 2017:

– Quyết định khen thưởng: Xem file đính kèm

– Danh sách nhận tiền mặt (sinh viên nhận giấy khen và tiền thưởng trực tiếp tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ 09/11/2017 – 15/12/2017): Xem file đính kèm

5. Khen thưởng tốt nghiệp đợt 9/2017: sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền (kể từ ngày 20/11/2017)

– Quyết định khen thưởng: Xem file đính kèm

– Danh sách nhận chuyển khoản: Xem file đính kèm