Thông báo nộp học phí HK1/2017-2018, ĐHCQ

Thông báo nộp học phí HK1/2017-2018, ĐHCQ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 Số:       /TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03  tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc Thu học phí sinh viên đại học hệ chính quy

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018)

                                       

Căn cứ theo Quyết định số 1915/QĐ-KHTN ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc ban hành quy định thu học phí đại học, cao đẳng;

Trường thông báo mức học phí, thời gian và cách thức đóng học phí đến sinh viên đại học hệ chính quy ở học kỳ 1/2017-2018 như  sau:

  1. MỨC HỌC PHÍ

– Mức học phí: 192.000 đồng /1 tín chỉ lý thuyết (15 tiết thực học).

– Học phí được thu theo tổng số tiết thực học của các học phần sinh viên (SV) đã đăng ký học trong học kỳ.

  1. THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

– SV đóng học phí từ ngày 14/11/2017 đến 28/11/2017.

– SV xem học phí phải đóng trên  website trường vào ngày 07/11/2017 theo địa chỉ www.hcmus.edu.vn  (vào mục: Đào tạo-> Đào tạo Đại học-Cao đẳng -> Thông báo-Hệ Chính quy).

– Đối với sinh viên khóa 2017:

  • Nếu số tiền tạm thu đầu năm ít hơn số tiền học phí học kỳ 1/2017-2018 thì sinh viên sẽ đóng bổ sung theo quy định như trên.
  • Nếu số tiền tạm thu đầu năm nhiều hơn số tiền học phí học kỳ 1/2017-2018 thì nhà trường sẽ chuyển số tiền còn dư vào tài khoản cá nhân của sinh viên. Thời gian chuyển sẽ thông báo trên trang web của Trường.

 

  1. CÁCH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ

– SV đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch tại Trường (CS 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5) hoặc qua dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Agribank theo hình thức Bill Payment.

– SV có thể liên hệ phòng giao dịch Agribank chi nhánh Bình Thạnh để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.

– Khi đến đóng học phí, SV cung cấp “mã số sinh viên” và tên trường “ĐH KHTN ĐHQG-HCM” cho nhân viên ngân hàng.

– Sau khi đóng tiền, SV phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. SV liên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính của nhà trường để được cấp biên lai (nếu cần).

– SV có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ việc đóng học phí từ ngân hàng Agribank.

Lưu ý: Đề nghị SV đóng học phí đúng theo thời gian quy định của nhà trường. Nếu SV không hoàn tất học phí thì sẽ bị xóa tên trong danh sách thi.

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG