Thông báo phát thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2017 (đợt 1)

Thông báo phát thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2017 (đợt 1)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 112/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v phát thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2017 đợt 1

___________________

 

Nhà trường thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2017 như sau:

 1. Đối với các sinh viên đã khai báo thông tin đăng ký mã số Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/10/2017: được cấp thẻ BHYT đợt 1 (xem danh sách đính kèm)

Danh sách sinh viên được cấp thẻ BHYT đợt 2 (tháng 01/2018): xem danh sách đính kèm

STT

Đối tượng

Nơi nhận thẻ

Thời gian

1.       

Sinh viên đại học chính quy (không nội trú KTX ĐHQG-HCM)

Phòng CTSV (Lớp trưởng đại diện nhận thẻ về phát cho lớp)

04/12/2017 – 15/12/2017

2.       

Sinh viên cao đẳng chính quy

Phòng CTSV

04/12/2017 – 15/12/2017

3.       

Sinh viên chương trình tiên tiến, Việt pháp, Chất lượng cao

Văn phòng Chương trình đào tạo đặc biệt I43

Từ 04/12/2017

4.       

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Văn phòng khoa Hóa (I59B)

Từ 04/12/2017

5.       

Sinh viên chương trình liên kết quốc tế (ITEC)

văn phòng Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Từ 04/12/2017

6.       

Sinh viên nội trú KTX ĐHQG-HCM

Nhận thẻ tại KTX ĐHQG-HCM

 

 

Sau ngày 15/12/2017, Nhà trường sẽ hủy các thẻ bảo hiểm còn lại do sinh viên không đến nhận. Trong trường hợp này nếu như sinh viên muốn được cấp lại thẻ bảo hiểm thì phải đóng phí làm thẻ.

Mọi trường hợp sai sót thông tin cá nhân trên thẻ BHYT yêu cầu sinh viên đến trực tiếp phòng CTSV để điều chỉnh. Trường hợp sinh viên muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu phải nộp lại Thẻ cho phòng CTSV vào cuối tháng 12/2017 để Trường làm thủ tục đề nghị BHXH TPHCM điều chỉnh.

 1. Đối với các sinh viên chưa khai báo thông tin đăng ký mã số bảo hiểm xã hội: chưa được cấp thẻ BHYT (xem danh sách đính kèm)

Các sinh viên chưa được cấp thẻ BHYT phải thực hiện việc khai báo thông tin đăng ký mã số BHXH để được cấp thẻ BHYT đợt bổ sung theo hướng dẫn sau:

Quy trình thực hiện khai báo thông tin đăng ký mã số BHXH

BƯỚC 1: Cập nhật thông tin tài khoản trên Portal

 • Truy cập website: http://portal.hcmus.edu.vn (sử dụng trình duyệt firefox hoặc Internet Explorer)
 • Đăng nhập tài khoản sinh viên
 • Kiểm tra lại các thông tin số CMND, ngày cấp, nơi cấp (cập nhật điều chỉnh nếu có).
 • Cập nhật địa chỉ hộ khẩu thường trú mới nhất: có đầy đủ thông tin 4 cấp gồm số nhà, đường/Ấp/thôn/khu phố; phường/xã/thị trấn; Quận/huyện/thị xã/TP thuộc tỉnh, tỉnh/TP cấp tỉnh).

Ví dụ: 228/2 Tổ 4, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Phong, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Trong trường hợp các danh mục phường xã không đúng do thay đổi địa giới hành chính vui lòng phản hồi về P.CTSV (qua email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn) để được điều chỉnh.

BƯỚC 2: Khai báo thông tin tất cả các thành viên trong sổ hộ khẩu gia đình

Username: MSSV

Pass: số CMND/CCCD (đối với lần đầu tiên đăng nhập)

 • Chọn mục “Bảo hiểm y tế”/ chọn “Enroll me”/ chọn Mẫu TK1-TS (đợt 4)/ chọn “Trả lời các câu hỏi
 • Khai báo đầy đủ các thông tin của từng thành viên trong sổ hộ khẩu gia đình gồm:
 • Họ tên: viết bằng chữ in hoa có dấu (VD: NGUYỄN VĂN AN)
 • Ngày tháng năm sinh: định dạng dd/mm/yyyy (VD: 11/12/1999)
 • Giới tính: Nam hoặc Nữ
 • Mối quan hệ với chủ hộ: theo danh mục của BHXH (có hướng dẫn lựa chọn khi khai báo)
 • Số CMND/CCCD/hộ chiếu: ghi đầy đủ số và ký tự nếu có

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc tham gia Bảo hiểm y tế và khai báo thông tin đăng ký BHXH đầy đủ theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/378/DS%20chua%20co%20the%20BHYT.pdf{/aridoc}