Thông báo thu phí Bảo hiểm y tế năm 2022 (đợt 1) đối với sinh viên (trừ sinh viên khóa 2021)

Thông báo thu phí Bảo hiểm y tế năm 2022 (đợt 1) đối với sinh viên (trừ sinh viên khóa 2021)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:    103 / TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2022 (đợt 1) đối với sinh viên

(trừ sinh viên khóa 2021)

                                                                                                

Căn cứ công văn số 3029/HDLS-BHXH-GDĐT ngày 12/8/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng sinh viên trong năm học 2021 – 2022 (đợt 1) như sau:

  1. Đối tượng: tất cả các sinh viên khóa 2020 trở về trước không nội trú Ký túc xá ĐHQG-HCM. (bắt buộc đối với tất cả sinh viên còn đang học tại Trường)

          Danh sách thu phí: xem tại đây

              Lưu ý: Đối với sinh viên đang nội trú KTX ĐHQG-HCM thì không đóng theo thông báo này mà đóng phí BHYT tại KTX ĐHQG-HCM. Các vấn đề liên quan đến BHYT, SV liên hệ Trạm Y tế của KTX.

  1. Mức phí bảo hiểm y tế (BHYT): 564.000 đ/ SV /12 tháng (thời hạn sử dụng từ 01/01/2022 – 31/12/2022).
  2. Thời gian đóng

Sinh viên đóng bảo hiểm y tế từ ngày 26/11/2021 đến hết ngày 24/12/2021.

  1. Cách thức đóng

Cách 1: Sinh viên đóng bảo hiểm y tế qua ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank:  tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch hoặc qua dịch vụ Internet, E-Mobile Banking của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank theo hình thức Bill Payment.

Lưu ý:

– Sinh viên có thể liên hệ phòng giao dịch Agribank – chi nhánh Bình Thạnh để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.

– Sinh viên (hoặc phụ huynh) cung cấp: mã số sinh viên và tên trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng khi liên hệ đóng bảo hiểm y tế.

– Sau khi đóng tiền, SV phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để đối chiếu khi cần thiết.

– SV có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank hướng dẫn đóng bảo hiểm y tế.

Cách 2: Đóng bảo hiểm y tế qua ứng dụng ViettelPay: sinh viên có thể đóng bảo hiểm y tế trên “App ViettelPay” còn gọi là ngân hàng số ViettelPay. App ViettelPay cài đặt được tất cả các nhà mạng viễn thông, liên kết với hầu hết các ngân hàng trên toàn quốc, chi tiết: https://1.viettelpay.vn/.

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc tham gia Bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình./.

 

Nơi nhận:

–       BGH (đế báo cáo);

–       P. ĐT (để p/h);

–       P. KHTC (để p/h);

–       BCN các Khoa (để p/h);

–       Đoàn TN, Hội SV;

–       Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương