Thông báo tổ chức học Online HK1/2020-2021 đối với SV Cao đẳng, Đại học hệ chính quy

Thông báo tổ chức học Online HK1/2020-2021 đối với SV Cao đẳng, Đại học hệ chính quy

 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cho sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy

học theo hình thức trực tuyến trong thời gian còn lại

theo kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021

 

     Tiếp theo thông báo số 160/KHTN-ĐT ngày  02/12/2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc nghỉ học cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy để phòng chống dịch bệnh COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2 gây ra, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc tổ chức dạy học tập trong thời gian còn lại đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng các hệ, các chương trình từ ngày 07/12/2020 như sau:

 1. Đối với sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy chương trình đại trà:
 • Các học phần Thể dục 1 và Thể dục 2: tạm nghỉ từ ngày 07/12/2020 đến hết ngày 13/12/2020. Tùy theo tình dịch bệnh, Trường sẽ có thông báo trước ngày 13/12/2020 về ngày bắt đầu học lại.
 • Học phần Tin học cơ sở: sinh viên học trực tiếp trên lớp theo thời khóa biểu nhưng sẽ thực hiện giãn cách.
 • Học phần thực hành/thực tập tại phòng thí nghiệm/thực tập (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa chất, KH Môi trường….): học trực tiếp tại phòng thí nghiệm/thực tập theo thời khóa biểu nhưng sẽ thực hiện giãn cách, sinh viên theo dõi thêm thông báo của Khoa phụ trách giảng dạy.
 • Học phần do Khoa Công nghệ thông tin giảng dạy vẫn triển khai theo kế hoạch Khoa đã thông báo.
 • Các học phần khóa luận tốt nghiệp, đồ án/tiểu luận tốt nghiệp…sẽ do giảng viên và sinh viên chủ động thực hiện qua các kênh liên lạc trên nguyên tắc đảm bảo việc phòng ngừa dịch bệnh trong tình hình hiện nay.
 • Trong quá trình học trực tuyến, nếu sinh viên cần hỗ trợ các nội dung liên quan đến việc tổ chức lớp học của học phần nào đó thì sinh viên liên hệ với người phụ trách theo danh sách đính kèm (danh sách đính kèm).
 • Sinh viên chuẩn bị khi tham gia học:
 • Cài phần mềm sử dụng Zoom: https://zoom.us/download
 • Yêu cầu cấu hình máy tính để cài đặt zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux
 • Máy tính cần trang bị web camera, mic, headphone và đường truyền internet từ 1Mbps trở lên.
 • Tài khoản dành cho các lớp học sẽ được giảng viên hoặc các thành viên hỗ trợ gửi cho sinh viên qua email sinh viên. 
 1. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt-Pháp:

Sinh viên theo dõi thông báo chi tiết của Khoa phụ trách đào tạo.

 1. Về thông tin hỗ trợ đối với sinh viên

Để hỗ trợ sinh viên trong trường hợp sinh viên có giờ thực hành/thực tập trực tiếp tại phòng thí nghiệm mà thời gian liền kề (trước hoặc sau) giờ thực hành/thí nghiệm đó là lịch học trực tuyến học phần lý thuyết, Trường đã bố trí khu tự học và có đường truyền mạng Internet cho sinh viên như sau:

 • Tại cơ sở Linh Trung: khu tự học sẽ được bố trí tại dãy nhà D.
 • Tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ: khu tự học sẽ được bố trí tại dãy nhà B-C.

Lưu ý:

 • Sinh viên phải luôn cập nhật thông tin để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế và thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu.
 • Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật các thông tin mới nhất.

 

 Nơi nhận:

–       Như trên (để thực hiện);

–       Lưu: VT, PĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

TRẦN LÊ QUAN