Thông báo v/v cung cấp thông tin lưu trú đối với khóa 2017 (cập nhật 30/9/2017)

Thông báo v/v cung cấp thông tin lưu trú đối với khóa 2017 (cập nhật 30/9/2017)

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin lưu trú đối với khóa 2017

_________________

           

Thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên khóa 2017 hệ đào tạo chính quy (bậc Đại học, Cao đẳng, chương trình Tiên tiến, Việt Pháp, Chất lượng cao) thực hiện việc cung cấp thông tin lưu trú từ 05/9/2017 – 22/9/2017 theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Cập nhật thông tin nơi ở hiện nay

1.1 Đăng nhập tài khoản sinh viên trên hệ thống Portal (http://portal.hcmus.edu.vn)

1.2 Cập nhật đầy đủ thông tin “Nơi ở hiện nay” tại Thẻ Thông tin chi tiết (sử dụng Tiếng Việt có dấu, không viết tắt; ghi rõ số nhà, đường, khu phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/TP).

 • VD1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
 • VD2: Phòng 406, Dãy nhà 4, Khu A, KTX ĐHQG TPHCM

Bước 2: Xác nhận ngoại trú: Danh sách sinh viên đã xác nhận ngoại trú (tính đến 30/9)

2.1 Hồ sơ xác nhận ngoại trú

 • Đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú tại TPHCM: Sổ hộ khẩu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân
 • Đối với sinh viên không có hộ khẩu tại TPHCM và không nội trú KTX: giấy/sổ đăng ký tạm trú (có xác nhận của Công An) hoặc hợp đồng thuê nhà (trong đó có đầy đủ các thông tin: địa chỉ thuê nhà, thời hạn hợp đồng, người đại diện thuê nhà và các thành viên có tên trong hợp đồng).
 • Đối với sinh viên đang nội trú KTX ĐHQG-HCM, KTX 135B Trần Hưng Đạo (theo danh sách đính kèm): không thực hiện bước này.

2.2 Cách thức xác nhận (chọn 1 trong 2 cách sau)

 • Xác nhận trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (sinh viên có thể sử dụng bản photo các giấy tờ kèm theo được liệt kê tại mục 2.1 hoặc hình chụp từ điện thoại, sau khi Nhà trường kiểm tra xong sẽ trả lại).
 • Sử dụng email sinh viên gửi hình chụp một trong các loại giấy tờ được liệt kê tại mục 2.1 gửi đến email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • Tiêu đề: [NTK17]-MSSV, VD: [NTK17]-1711001
  • Nội dung bao gồm:
   • Ghi rõ địa chỉ nơi ở hiện nay
   • File hình chụp giấy tờ kèm theo (quy định đặt tên file là MSSV)
   • Ảnh chụp toàn bộ giao diện thẻ “Thông tin chi tiết” trên Portal (quy định đặt tên file là MSSV-P)

VD:    Tên file giấy tờ kèm theo: 1711001.jpg;

Tên file giao diện Portal: 1711001-P.jpg

Lưu ý:

 • Các sinh viên ở chung nhà trọ có thể cử đại diện để thực hiện xác nhận ngoại trú cho cả nhóm.
 • Hình chụp phải có đủ thông tin địa chỉ và họ tên của sinh viên.

Việc cung cấp thông tin lưu trú sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên tại nội dung Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng (mục 4.6). Đề nghị tất cả các sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh nội dung và thời gian quy định trên.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để được hướng dẫn.

Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu (để b/c);

–            Phòng Đào tạo (để t/t);

–            BCN các Khoa (để t/t);

–            Đoàn TN, Hội SV (để t/t);

–            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/162/2017-9-30-Ngoai%20tru%20K2017%20All.pdf{/aridoc}