THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM LOẠI C NĂM 2022

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM LOẠI C NĂM 2022

 

             Theo công văn số 612/ĐHQG-KHCN ngày 23/4/2021 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2022 và giai đoạn 2021-2025, Phòng KHCN kính thông báo đến các Nhà khoa học việc đăng ký đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C năm 2022 như sau:

Đề xuất phù hợp với Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH&CN trong ĐHQG-HCM tại Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 của Giám đốc ĐHQG-HCM (đính kèm).

            Yêu cầu sản phẩm đăng ký phải có ít nhất 01 bài báo tạp chí/hội nghị trong danh mục cơ sở dữ liệu Scopus (tương đương K4) và khuyến khích đăng ký sản phẩm đào tạo sau đại học (bảo vệ thành công tại 01 trong các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG-HCM). Kinh phí đề xuất đề tài không quá 200 triệu đồng và phụ thuộc vào số lượng sản phẩm đăng ký theo KPI (phụ lục 2 – CV đính kèm).

            Hồ sơ đăng ký được đóng thành cuốn bao gồm:

– Trang bìa và thuyết minh đề cương – mẫu cập nhật năm 2021 – có chữ ký của chủ nhiệm (mẫu R00, R01-C);

– Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên có ký tên và dán ảnh (mẫu R03);

– Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) có đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan liên quan (mẫu R04). (Chỉ nộp bản copy, chủ nhiệm vui lòng giữ lại bản gốc).

  • Hồ sơ đăng ký cần nộp: 04 bản (bản copy) nộp tại phòng KHCN (F.07) và gửi file thuyết minh ở 2 định dạng .pdf và .docx dùng font chữ Unicode qua email: hntanh@hcmus.edu.vn.
  • Thời gian nộp hồ sơ đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C: trước 17g00 ngày 05/5/2021.

Lưu ý: Việc đánh giá thẩm định hoàn toàn dựa trên hồ sơ đăng ký. Vì vậy, cá nhân đăng ký đề tài cần chuẩn bị thuyết minh và hồ sơ chu đáo, xem chi tiết Điều 7 về tiêu chuẩn đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM và Điều 12 về tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài của QĐ số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012. Chủ nhiệm đăng ký đề tài cần phải xem kỹ các tiêu chí ưu tiên phê duyệt của ĐHQG-HCM trong công văn 612/ĐHQG-KHCN 23/4/2021 và các phụ lục đính kèm