Thông báo v/v khen thưởng và xét chọn sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp cấp Trường 10/2019

Thông báo v/v khen thưởng và xét chọn sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp cấp Trường 10/2019

 

THÔNG BÁO

v/v khen thưởng và xét chọn sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp cấp Trường

 

            Căn cứ vào nội dung buổi họp Hội đồng khen thưởng và Kỷ luật sinh viên ngày 16/10/2019, Nhà trường thông báo các nội dung liên quan đến buổi Lễ tốt nghiệp cấp Trường tháng 10/2019 như sau

 1. Xét khen thưởng sinh viên tốt nghiệp tháng 10/2019:
 • Điều kiện:
  • Tốt nghiệp đúng tiến độ.
  • Có điểm trung bình học tập từ 8.0 trở lên
  • Có điểm rèn luyện toàn khóa học từ khá trở lên.
  • Không bị kỷ luật.
 • Căn cứ vào điều kiện và kết quả tốt nghiệp, Hội đồng xét chọn và đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng các sinh viên tốt nghiệp có thành tích cao:

Thành tích

Số lượng

Tốt nghiệp Thủ khoa trường

1

Tốt nghiệp Thủ khoa ngành

15

Tốt nghiệp loại Xuất sắc

7

Tốt nghiệp loại Giỏi

159

TỔNG

182

 

 • Đề xuất khen thưởng cấp ĐHQG-HCM cho 03 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, có điểm rèn luyện toàn khóa từ tốt trở lên.
 1. Xét chọn sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp cấp Trường
 • Sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi.
 • Sinh viên có thành tích xuất sắc về học thuật/NCKH từ cấp thành trở lên.
 • Xét bổ sung sinh viên tham dự đối với các ngành có số lượng Giỏi, Xuất sắc thấp:

Ngành

SL tốt nghiệp

SL XS, G

Số lượng dự lễ

 Mức điểm

Toán học

112

43

43

 

CN Thông tin

235

70

72

 

Vật lý học

93

10

20

7.77

Hóa học

151

9

29

7.71

Sinh học

152

11

33

7.57

Địa chất

53

6

13

7.71

KH Môi trường

79

2

15

7.50

CN Sinh học

125

30

32

 

KH Vật liệu

79

4

17

7.61

KT ĐTTT

72

9

17

7.80

Hải dương học

14

1

3

7.71

CN KTMT

66

5

15

7.72

KT Hạt nhân

10

2

2

 

 

1241

202

311

 

 

 • Các sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ nguyên là Ủy viên Ban thư ký, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn, Hội và có điểm trung bình tốt nghiệp từ 7.0 trở lên.
 • Các sinh viên có tên trong danh sách phải xác nhận tham dự và gửi ảnh theo thông báo tại đây: http://bit.ly/35zOEdf

 

Nơi nhận:

– BGH;

– Các Khoa;

– Đoàn TN-Hội SV;

– Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trần Vũ

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/2601/2019-10%20Danh%20sach%20le%20truong.pdf{/aridoc}