Thông báo v/v tham dự Lễ Khai khóa ĐHQG-HCM năm 2017

Thông báo v/v tham dự Lễ Khai khóa ĐHQG-HCM năm 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 77/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 THÔNG BÁO

Về việc tham dự Lễ Khai khóa ĐHQG-HCM năm 2017

_________________

           

            Thực hiện công văn số 1702/ĐHQG-CTSV ngày 26/9/2017 của ĐHQG-HCM về công tác chuẩn bị Lễ Khai khóa ĐHQG năm 2017, Nhà trường thông báo các thông tin liên quan như sau:

 1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: ngày 12/10/2017 (thứ 5)

Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

 1. Thành phần tham dự:
 • Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG-HCM (năm 2016);
 • Tân sinh viên đạt điểm cao;
 • Sinh viên thủ khoa tốt nghiệp;
 • Sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi học thuật quốc tế, quốc gia;

Các sinh viên thuộc thành phần nêu trên được mời tham dự Lễ. Vì tính chất trang trọng và ý nghĩa của buổi Lễ, Nhà trường đề nghị các sinh viên sắp xếp tham dự đầy đủ. Thời gian tham dự Lễ được tính vào thời gian học chính thức (01 buổi) của môn học đang diễn ra.                                                      

 1. Tác phong:
 • Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên khi dự Lễ (trường hợp không mang Thẻ sinh viên thì lực lượng an ninh không cho vào Hội trường). Sinh viên chưa có (hoặc mất) Thẻ sinh viên phải đến Phòng CTSV để đăng ký cấp Thẻ sinh viên tạm thời.
 • Trang phục: sinh viên tham dự Lễ mặc trang phục lịch sự, quần tây sẫm màu, áo sơ mi trắng hoặc sáng màu, mang giày; váy nữ là váy dài quá gối (hạn chế mang theo cặp, ba lô, túi xách).
 1. Phương tiện di chuyển:

Sinh viên tự túc di chuyển, tập trung tại Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM đúng 06g30 ngày 12/10/2017 và liên hệ cán bộ phụ trách để điểm danh.

Nhà trường sẽ hỗ trợ phí di chuyển và ăn sáng cho các sinh viên tham dự (sinh viên gặp trực tiếp Cô Hạnh để ký nhận).

 1. Thông tin cán bộ phụ trách:

STT

Họ tên

Chức vụ

ĐTDĐ

1

Lê Tấn Lực

Chánh văn phòng Hội sinh viên

01648767932

2

Vũ Tấn Phát

Chuyên viên Văn phòng Đoàn

01672379577

3

Đinh Thị Đức Hạnh

Chuyên viên phòng CTSV

0909211759

 

Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN các khoa;

–            Đoàn TN;

–            Hội SV;

–            Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

{aridoc width=”900″ height=”700″}http://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/243/Danh%20sach%20Le%20khai%20khoa%202017_DHQG-HCM.pdf{/aridoc}