Thông báo V/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2018 đối với sinh viên (đợt 3)

Thông báo V/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2018 đối với sinh viên (đợt 3)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 118/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2018 đối với sinh viên (đợt 3)

___________________

 

Tiếp tục thực hiện công văn số 1744/HDLT/BHXH-GDĐT ngày 16/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2017 – 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức thu phí BHYT đợt 3 như sau:

 1. Đối tượng: tất cả các sinh viên khóa 2016 trở về trước (bắt buộc đối với tất cả sinh viên còn đang học tại Trường). Danh sách sinh viên chưa đóng phí BHYT: Xem danh sách đính kèm
 2. Mức phí bảo hiểm y tế (BHYT): 451.000 đ/sv/11 tháng (thời hạn sử dụng từ 02/2018 – 12/2018).
 3. Hình thức và thời gian thu phí bảo hiểm

Sinh viên có thể đóng phí bảo hiểm tại bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch nào của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/01/2018.

 • Khi thực hiện, sinh viên cần cung cấp mã số sinh viên và tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng. Điện thoại hỗ trợ khi gặp khó khăn: 0902.093.310
 • Sau khi đóng phí, sinh viên phải giữ chứng từ nộp tiền của Ngân hàng để xác nhận đã đóng phí bảo hiểm khi cần.
 1. Đối với các sinh viên đã có Thẻ BHYT được cấp miễn phí hàng năm thực hiện theo hướng dẫn sau:
 • Đóng phí BHYT đầy đủ tại ngân hàng theo quy định.
 • Nộp bản sao thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (không cần sao y chứng thực) cho phòng CTSV trước ngày 22/01/2018.
 • Nhà trường sẽ làm thủ tục hoàn trả lại phí cho sinh viên này sau ngày trong tháng 02/2018.
 1. Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu

Các sinh viên tham gia BHYT năm 2018 đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo hướng dẫn sau:

User: MSSV

Pass: CMND/CCCD (đối với lần đầu tiên đăng nhập)

 • Chọn mục “Bảo hiểm y tế”/ chọn “Đăng ký nơi KCB năm 2018 (đợt 2)”/ chọn “Trả lời các câu hỏi

Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết 22/01/2018. Trường hợp các sinh viên không đăng ký Nhà trường sẽ chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu như sau:

 • Các sinh viên KHÔNG tham gia BHYT trong NH 2016-2017: Bệnh viện 7A (mã 016) cho sinh viên học tại cơ sở 1 và Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (mã 036) cho sinh viên học tại cơ sở Thủ Đức – Dĩ An.
 • Các sinh viên CÓ tham gia BHYT trong NH 2016-2017: giữ lại bệnh viện đã đăng ký trong năm học 2016-2017 với điều kiện bệnh viên đã đăng ký vẫn nằm trong danh mục năm 2018 do BHXH TPHCM quy định.
 1. Khai báo thông tin đăng ký mã số bảo hiểm xã hội (BHXH)

Mã số BHXH được cấp một lần duy nhất, không thay đổi trong suốt cuộc đời của mỗi cá nhân. Với mã số này, người tham gia có thể kiểm tra được toàn bộ quá trình tham gia và biết được quyền lợi giải quyết các chế độ BHXH, BHYT. Các sinh viên không khai báo sẽ không được cấp thẻ BHYT.

Quy trình thực hiện khai báo thông tin đăng ký mã số BHXH

BƯỚC 1: Cập nhật thông tin tài khoản trên Portal

 • Truy cập website: http://portal.hcmus.edu.vn (sử dụng trình duyệt firefox hoặc Internet Explorer)
 • Đăng nhập tài khoản sinh viên
 • Kiểm tra lại các thông tin số CMND, ngày cấp, nơi cấp (cập nhật điều chỉnh nếu có).
 • Cập nhật địa chỉ hộ khẩu thường trú mới nhất: có đầy đủ thông tin 4 cấp gồm số nhà, đường/Ấp/thôn/khu phố; phường/xã/thị trấn; Quận/huyện/thị xã/TP thuộc tỉnh, tỉnh/TP cấp tỉnh).

Ví dụ: 228/2 Tổ 4, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Phong, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Trong trường hợp các danh mục phường xã không đúng do thay đổi địa giới hành chính vui lòng phản hồi về P.CTSV (qua email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn) để được điều chỉnh.

BƯỚC 2: Khai báo thông tin tất cả các thành viên trong sổ hộ khẩu gia đình

 • Truy cập website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest/
 • Chọn mục “Bảo hiểm y tế”/ chọn “Enroll me”/ chọn Mẫu TK1-TS (đợt 5)/ chọn “Trả lời các câu hỏi
 • Khai báo đầy đủ các thông tin của từng thành viên trong sổ hộ khẩu gia đình gồm:
 • Họ tên: viết bằng chữ in hoa có dấu (VD: NGUYỄN VĂN AN)
 • Ngày tháng năm sinh: định dạng dd/mm/yyyy (VD: 11/12/1999)
 • Giới tính: Nam hoặc Nữ
 • Mối quan hệ với chủ hộ: theo danh mục của BHXH (có hướng dẫn lựa chọn khi khai báo)
 • Số CMND/CCCD/hộ chiếu: ghi đầy đủ số và ký tự nếu có

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc tham gia Bảo hiểm y tế và khai báo thông tin đăng ký BHXH đầy đủ theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để b/c);

–   Phòng Đào tạo (để p/h);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 Văn Chí Nam

 

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/439/BHYT%2026-12%20-%20chua%20dong%20phi.pdf{/aridoc}