Thông báo v/v tổ chức kỳ thi môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết, chương trình dành cho học viên sau đại học