THÔNG BÁO VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CƠ KHÍ TIÊN TIẾN, TỰ ĐỘNG HÓA VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2021 DO TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN TỔ CHỨC

THÔNG BÁO VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CƠ KHÍ TIÊN TIẾN, TỰ ĐỘNG HÓA VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2021 DO TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN TỔ CHỨC

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CƠ KHÍ TIÊN TIẾN, TỰ ĐỘNG HÓA VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2021.

Trường Đại học SPKT Hưng Yên phối hợp cùng Hội nghiên cứu biên tập công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Số đặc biệt của Hội nghị Quốc tế về Vật liệu, Máy và Phương pháp phát triển bền vững (MMMS2021) nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (21/12/1966- 21/12/2021).
Thời gian: Từ ngày 04-07/11/ 2021.
Địa điểm: Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

  • Link:  https://www.hcmus.edu.vn/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit