Thông báo về lịch học Học phần Tiến sĩ dành cho NCS ngành Đại số & Lý thuyết số

Thông báo về lịch học Học phần Tiến sĩ dành cho NCS ngành Đại số & Lý thuyết số

THÔNG BÁO 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học môn Học phần Tiến sĩ của ngành Đại số và Lý thuyết số:

Đối tượng: NCS khóa tuyển năm 2017 và NCS dự bị TS 

Môn học: Đại số đồng điều 

Thời gian học: Chiểu thứ 5, từ 14g00 đến 16g30 – tại Bộ môn Đại số. Bắt đầu từ ngày 07/6/2018

Cán bộ giảng dạy: TS. Nguyễn Viết Đông