Thông báo Về việc Chi phúc lợi nhân kỷ niệm 60 năm Trường Đại học Khoa học Sài Gòn (1957 – 2017) & 40 năm Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM (1977 – 2017) cho VC – NLĐ của Trường