Thông báo về việc đăng ký học Giáo dục Thể chất (GDTC) – Môn Cờ vua

Thông báo về việc đăng ký học Giáo dục Thể chất (GDTC) – Môn Cờ vua

Trung Tâm Thể dục Thể thao – ĐHQG thông báo về việc đăng ký học Giáo dục Thể chất (GDTC) – Môn Cờ vua như sau:

Đối tượng: sinh viên khuyết tật hoặc không đủ sức khỏe học một số nội dung trong chương trình môn học GDTC.

Hồ sơ đăng ký xem xét: sinh viên nộp đơn, giấy chứng nhận hoặc hồ sơ bệnh án chứng minh về tình hình sức khỏe thuộc đối tượng khuyết tật hoặc không đủ sức khỏe học một số nội dung trong chương trình môn học GDTC của bệnh viện công lập từ cấp quận hoặc tương đương trở lên cho Trung tâm

Sinh viên gửi đơn và minh chứng sức khỏe về phòng P.520 Nhà điều hành ĐHQG-HCM, kp6, P.Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM  trước 17/10/2022

Trung tâm Thể dục Thể thao xem xét đơn và thông báo kết quả duyệt đơn cho sinh viên trước 19/10/2022

Thời gian học (dự kiến): 14h00- 16h30chiều thứ 7 từ 22/10/2022-11/02/2023 (1 buổi/tuần)

Hình thức giảng dạy: trực tiếp

Địa điểm học: Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM (Phòng học cập nhật sau trên link)

Giảng viên: ThS. Hà Mạnh Hùng, Trường ĐH Quốc Tế

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ qua email: vtmhanh.tttdtt@vnuhcm.edu.vn, điện thoại 0982295771

Trân trọng./.

ps: Danh sách sinh viên, kết quả duyệt đơn & Phòng học Trung tâm cập nhật tại link:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ffz46HUTHweMUJbRQHST4kniLkVkipSV/edit?usp=sharing&ouid=107680076630668057014&rtpof=true&sd=true

Võ Thị Mỹ Hạnh,