Thông báo về việc học môn Giáo dục Quốc phòng của sinh viên bậc đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2019 thuộc các chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao

Thông báo về việc học môn Giáo dục Quốc phòng của sinh viên bậc đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2019 thuộc các chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Về việc học môn Giáo dục Quốc phòng của sinh viên bậc đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2019
thuộc các chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao

 

Để chuẩn bị cho sinh viên bậc đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2019 thuộc các chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao học môn Giáo dục quốc phòng (GDQP), Trường thông báo về thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học theo yêu cầu của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh như sau:

 1. Đối tượng học:
 • Bậc đại học khóa 2019 ngành Công nghệ thông tin thuộc các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình Liên kết Việt-Pháp.
 1. Thời gian học: 04 tuần, từ ngày 09/09/2019 đến ngày 04/10/2019.
 2. Địa điểm học: Trung tâm GDQP-AN (Phường Đông Hòa – Thị xã Dĩ An – Tỉnh Bình Dương).
 3. Thời gian tập trung: sinh viên có mặt tại Trung tâm GDQP-AN lúc 07h30 ngày 09/9/2019.
 4. Sinh viên học GDQP-AN nội trú tại Trung tâm theo quy định.
 5. Một số lưu ý đối với sinh viên:
 • Tiền nội trú 4 tuần: 120.000 đồng.
 • Tiền dự phòng (tiền bồi thường các khoản nếu có, số tiền này sẽ được hoàn lại cho sinh viên sau khi sinh viên đã trả đầy đủ các vật dụng đã mượn): 50.000 đồng.
 • Tiền ăn trong 04 tuần (phần ăn thấp nhất giá 15.000 đồng).
 • Trung tâm cho mượn 2 bộ quân phục và mũ.
 • Sinh viên chuẩn bị chiếu đề nằm nếu đăng ký ở nội trú.
 • Sinh viên chuẩn bị tập viết, giày bata để học môn GDQP-AN.
 • Nam sinh viên cắt tóc ngắn gọn trước khi đến Trung tâm.
 • Mang theo chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên để thi môn GDQP-AN.
 • Một số yêu cầu cụ thể hơn sinh viên cần lưu ý khi tham gia học môn GDQP-AN sẽ được Trường thông báo trước 31/8/2019. Sinh viên theo dõi thông tin cập nhật:

Tải về thông báo