Thông báo về việc hủy, mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK1/2023-2024 sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 2

Thông báo về việc hủy, mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK1/2023-2024  sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 2

THÔNG BÁO

(Về việc hủy, mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK1/2023-2024

sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 2)

 

    Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần (ĐKHP) trong học kỳ HK1/2023-2024, Trường điều chỉnh hủy, mở bổ sung và cập nhật phòng học – đợt 2 trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Phòng học

Thứ

Tiết BĐ

Số tiết

Tuần BĐ

Mở bổ sung/mở lại lớp hủy

23-24

1

ADD00032

Anh văn 2

23C4_1

cs2:NĐH6.9

4

6

4

25/09/2023

23-24

1

ADD00032

Anh văn 2

23C5_1

cs2:NĐH6.2

5

6

4

25/09/2023

23-24

1

ADD00032

Anh văn 2

23S2_1

cs2:NĐH6.4

2

1

4

25/09/2023

23-24

1

ADD00032

Anh văn 2

23S4_1

cs2:NĐH5.5

4

1

4

25/09/2023

23-24

1

MTH10401

Lý thuyết độ đo và xác suất

22TTH1C

cs2:D209

7

1

2.5

16/10/2023

23-24

1

CHE10007

Hóa Phân tích 1

22HOH2C

cs2:D213

7

1

2.5

16/10/2023

23-24

1

CHE10009

Hóa vô cơ 1

22HOH2C

cs2:D209

2

6

2.5

16/10/2023

23-24

1

BAA00021

Thể dục 1

23BC_T3Ti1

cs2:KHTN4

3

1

3

25/09/2023

23-24

1

BAA00021

Thể dục 1

23BR_T2Ti8

cs2:KHTN10

2

8

3

25/09/2023

23-24

1

BAA00021

Thể dục 1

23CL_T2T8

cs2:KHTN5

2

8

3

25/09/2023

23-24

1

BAA00021

Thể dục 1

23CL_T5Ti8

cs2:KHTN1

5

8

3

25/09/2023

23-24

1

BAA00021

Thể dục 1

23CL_T6Ti8

cs2:KHTN1

6

8

3

25/09/2023

23-24

1

BAA00021

Thể dục 1

23VT_T4Ti3

cs2:KHTN5

4

3

3

25/09/2023

23-24

1

BIO10020

Thực tập Vi sinh

22SHH2C

cs1:TNS_VS

7

1

4

02/10/2023

Chỉnh phòng học

23-24

1

CSC00004

Nhập môn Công nghệ Thông tin

23CTT1

cs2:F208=>NĐH5.8

3

1

4

18/09/2023

23-24

1

CSC00004

Nhập môn Công nghệ Thông tin

23CTT2

cs2:F208=>NĐH5.8

3

6

4

18/09/2023

                     

 Lưu ý:

  • Sinh viên điều chỉnh ĐKHP (nếu có) theo lịch ĐKHP học kỳ HK1/2023-2024 như link thông báo đính kèm.

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/277-phong-dao-tao/thong-bao-tan-sinh-vien/tan-sv-thong-bao-quan-trong/5196-thong-bao-thoi-gian-dieu-chinh-dang-ky-hoc-phan-cho-sv-khoa-2023?Itemid=437

  • Hướng dẫn học thể dục 1 lớp mở đợt 2 như file đính kèm.
   

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Trần Thái Sơn