Thông báo về việc kết quả xét tặng Giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2017

Thông báo về việc kết quả xét tặng Giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2017
  1. Kết quả giải thưởng:

Danh sách các cá nhân được xét tặng Giải thưởng Lê Văn Thới năm 2017 bao gồm:

  • Giải thưởng dành cho Khóa luận Tốt nghiệp: Nguyễn Trường Hải, Khoa Hóa học, Tên đề tài Khóa luận là Deep eutectic solvent, [CholineCl]ZnCl2]3, catalyzed the Friedel-Craft acylation and o-acylation of alcohol” đã có công bố quốc tế với tổng IF =3,277.
  • Giải thưởng dành cho Luận văn Thạc sĩ: Trần Ngọc Anh, Khoa Hóa học, Tên đề tài Luận văn là Tổng hợp một số chất lỏng ion bis(trifluorometansulfoniL)imidur metilimidazolium sử dụng làm chất điện giải trong pin litium” đã có công bố quốc tế với tổng IF = 3,443.
  • Giải thưởng dành cho Luận án Tiến sĩ; Trần Minh Thái, Khoa Công nghệ Thông tin, Tên Luận án Tiến sỹ là “Khai thác mẫu phổ biến và luật từ cơ sở dữ liệu chuỗi” đã có công bố quốc tế với tổng IF = 6,176.
  1. Phần thưởng và Lễ trao giải
  • Giải thưởng dành cho Khóa luận Tốt nghiệp, trị giá 20.000.000 đồng;
  • Giải thưởng dành cho Luận văn Thạc sĩ, trị giá 25.000.000 đồng;
  • Giải thưởng dành cho Luận án Tiến sĩ, trị giá 30.000.000 đồng.

Ngoài ra, mỗi cá nhân nhận giải thưởng sẽ được tặng 01 kỷ niệm chương có hình Giáo sư Lê Văn Thới ở mặt trước, tên của cá nhân và năm đạt giải thưởng ở mặt sau.

Lễ Công bố và trao Giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 5/10/2017.