Thông báo về việc nộp hồ sơ nhập học trực tiếp đối với sinh viên khóa 2021

Thông báo về việc nộp hồ sơ nhập học trực tiếp đối với sinh viên khóa 2021

Để hoàn tất hồ sơ nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021 theo quy định của Bộ GD&ĐT, trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến tất cả sinh viên khóa 2021 về việc nộp hồ sơ nhập học bản giấy như sau:

  1. Thời gian thực hiện: từ ngày 21/3/2022 – 11/4/2022 (GIA HẠN ĐẾN 20/4/2022)
  2. Địa điểm: tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 02 cơ sở
  3. Hồ sơ cần nộp: sinh viên nộp hồ sơ nhập học theo danh mục tương tứng với từng phương thức xét tuyển như sau
 

STT

HỒ SƠ NHẬP HỌC CẦN NỘP

1

Diện Tuyển thẳng & Ưu tiên xét tuyển vào bậc Đại học hệ Chính quy năm 2021 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

1.      Bản sao trích lục Giấy khai sinh.

2.      Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2021

3.      Bản sao học bạ THPT

4.        Lý lịch sinh viên (in trực tiếp từ trang Portal của Trường)

2

Diện Tuyển thẳng vào bậc Đại học hệ Chính quy năm 2021 theo quy định của ĐHQG Tp.HCM

 

1.      Bản sao trích lục Giấy khai sinh.

2.      Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2021

3.      Bản sao học bạ THPT

4.        Lý lịch sinh viên (in trực tiếp từ trang Portal của Trường)

Diện Ưu tiên xét tuyển vào bậc Đại học hệ Chính quy năm 2021 theo quy định của ĐHQG Tp.HCM

1.      Bản sao trích lục Giấy khai sinh.

2.      Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2021

3.      Bản sao học bạ THPT

4.      Lý lịch sinh viên (in trực tiếp từ trang Portal của Trường)

5.      Bản sao giấy chứng nhận đoạt giải nếu trúng tuyển nhờ ưu tiên.

6.      Đối với TS đạt kết quả xếp loại học tập từ loại Khá trở lên trong 3 năm lớp 10, 11, 12 phải nộp kèm 1 trong 3 loai giấy tờ sau:

o   Bản sao Giấy chứng nhận thành viên đội tuyển của Trường/tỉnh, thành được cử tham dự kỳ thi HSG hay cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia;

o   Bản sao Giấy chứng nhận đoạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong kỳ thi Olympic 30/4;

o   Bản sao Giấy chứng nhận đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kì thi ICPC THPT QG.

3

TS trúng tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 

1.      Bản sao trích lục Giấy khai sinh.

2.      Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021: Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2020 trở về trước: Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

3.      Bản sao học bạ THPT

4.      Lý lịch sinh viên (in trực tiếp từ trang Portal của Trường)

5.      Hồ sơ chứng nhận ưu tiên dành cho thí sinh trúng tuyển nhờ ưu tiên. Xem hồ sơ chứng nhận ưu tiên tại https://bit.ly/3lnlZ58

4

TS trúng tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức

 

1.      Bản sao trích lục Giấy khai sinh.

2.      Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021: Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2020 trở về trước: Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

3.      Bản sao học bạ THPT

4.      Lý lịch sinh viên (in trực tiếp từ trang Portal của Trường)

5.      Hồ sơ chứng nhận ưu tiên dành cho thí sinh trúng tuyển nhờ ưu tiên. Xem hồ sơ chứng nhận ưu tiên tại https://bit.ly/3lnlZ58

5

Diện xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 thuộc các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Liên kết Việt – Pháp bằng phương thức dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT

 

1.      Bản sao trích lục Giấy khai sinh.

2.      Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021: Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2020 trở về trước: Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

3.      Bản sao học bạ THPT

4.      Lý lịch sinh viên (in trực tiếp từ trang Portal của Trường)

6

Thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

 

1.      Bản sao trích lục Giấy khai sinh.

2.      Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021: Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2020 trở về trước: Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

3.      Bản sao học bạ THPT

4.      Lý lịch sinh viên (in trực tiếp từ trang Portal của Trường)

5.      Bản sao Giấy chứng nhận đoạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu trúng tuyển nhờ ưu tiên).

7

Thí sinh thuộc diện đã đăng ký thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 đợt 2

 

1.      Bản sao trích lục Giấy khai sinh.

2.      Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021: Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2020 trở về trước: Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

3.      Bản sao học bạ THPT

4.      Lý lịch sinh viên (in trực tiếp từ trang Portal của Trường)

5.      Bản sao Giấy chứng nhận đoạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu trúng tuyển nhờ ưu tiên).

 

Đề nghị các sinh viên khóa 2021 thực hiện đúng quy định. Các trường hợp không thực hiện sẽ xem như vi phạm và xử lý theo Quy chế tuyển sinh. Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ qua email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn để được hướng dẫn.

Nơi nhận:

–            Ban Giám hiệu;

–            Các đơn vị trong trường;

–            Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Nguyễn Thị Ngọc Hân