Thông báo về việc thay đổi quy trình đăng ký giấy chứng nhận sinh viên trực tuyến.

Thông báo về việc thay đổi quy trình đăng ký giấy chứng nhận sinh viên trực tuyến.

Phòng Công tác Sinh viên xin thông tin đến người học về việc tiếp tục áp dụng các nội dung đã thông báo tại văn bản số 239/TB-KHTN trong công tác tiếp sinh viên và giải quyết các thủ tục hành chính theo chức năng của Phòng (link thông báo tại đây). Tuy nhiên, về quy trình đăng ký Giấy xác nhận Sinh viên trực tuyến có thay đổi như sau:

Sinh viên đăng ký giấy chứng nhận sinh viên trực tuyến theo các đường link sau:

  1.  Bản điện tử qua email  hoặc nhận trực tiếp tại cơ sở 1 theo đường link: https://forms.office.com/r/XwJyKRLQqr 
  2.  Bản giấy gửi qua đường bưu điện theo link: https://forms.office.com/r/6bQPgE0A37 
  3.  Chứng nhận Điểm rèn luyện: https://forms.office.com/r/4LyRF9a007

Để truy cập link đăng ký và nhận kết quả (đối với bản điện tử), vui lòng sử dụng email sinh viên theo cấu trúc [Mã số sinh viên]@student.hcmus.edu.vn

Thời gian mở link tiếp nhận đăng ký từ 7 giờ 30 ngày Thứ Hai và kết thúc vào 16 giờ 30 ngày Thứ Sáu hằng tuần.

Thời gian phản hồi kết quả (đối với bản điện tử) và thực hiện in giấy xác nhận (bản giấy gửi qua bưu điện) là 2 ngày làm việc (không tính thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý về thời gian nhận Giấy xác nhận sinh viên gửi thư bưu điện đến sinh viên sẽ chậm hơn bình thường do tùy thuộc vào quy định của đơn vị vận chuyển đối với từng địa phương trong tình hình hiện nay, sinh viên cân nhắc khi đăng ký nhận Giấy xác nhận Sinh viên bằng hình thức này.

Thời gian bắt đầu áp dụng thông báo này: từ 7 giờ 30 ngày 18/10/2021 (Thứ hai)

Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận Sinh viên khi có nhu cầu cần thiết và cân nhắc số lượng giấy đăng ký vừa phải để tránh lãng phí.

Để tra cứu số và ngày cấp của các loại giấy xác nhận sinh viên đã được cấp bởi Nhà trường, các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có thể tra cứu nhanh tại địa chỉ: https://tinyurl.com/tracuuGCNSVKHTN.

Trân trọng./.