THÔNG BÁO Về việc tổ chức chương trình tập huấn “Sử dụng và xuất bản Tài nguyên giáo dục mở”

THÔNG BÁO Về việc tổ chức chương trình tập huấn “Sử dụng và xuất bản Tài nguyên giáo dục mở”

Tài nguyên giáo dục mở – OER (Open Educational Resources) là một vấn đề mới và không dễ để hiện thực hóa trong cuộc sống, nhất là trong điều kiện cụ thể hiện nay trong khu vực giáo dục của Việt Nam. OER mô tả bất kỳ tài nguyên giáo dục nào (bao gồm các chương trình đào tạo, các tư liệu khóa học, các sách giáo khoa, các video, các ứng dụng đa phương tiện và bất kỳ tư liệu nào khác được thiết kế để sử dụng trong việc dạy và học) mà là sẵn sàng cởi mở để các giáo viên và học viên sử dụng mà không có nhu cầu đi kèm phải trả phí bản quyền hoặc phí giấy phép.

Với tiêu chí thúc đẩy sức mạnh của cả cộng đồng, bất kỳ tác giả nào khi đăng ký tài khoản trên hệ thống đều có thể đóng góp nội dung, cùng góp nên kho tri thức, phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Chương trình Tài nguyên giáo dục mở sẽ góp phần không nhỏ vào việc cung cấp giáo trình tham khảo cho việc thực hiện đào tạo đại học theo tín chỉ tại Trường.

Nhằm tạo điều kiện cho các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có cơ hội học tập, quan tâm chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm về Tài nguyên giáo dục mở, Thư viện Trường phối hợp cùng Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu Trí tuệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Tập huấn: “Sử dụng và xuất bản Tài nguyên giáo dục mở”, cụ thể:

  • Thời gian: một ngày, thứ 4, ngày 12 tháng 06 năm 2019
  • Địa điểm: Hội trường I, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, số 227, Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
  • Báo cáo viên: Ông Lê Trung Nghĩa – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở, Bộ Khoa học và Công nghệ.
  • Nội dung tập huấn: Giới thiệu về Tài nguyên giáo dục mở; Xuất bản Tài nguyên giáo dục mở từ tài liệu sẵn có; Thực hành cấp phép sử dụng Tài nguyên giáo dục mở.
  • Số lượng tham dự: không quá 100 người
  • Thời hạn đăng ký: trước ngày 07/6/2019
  • Thông tin đăng ký: (theo biểu mẫu đính kèm), danh sách đăng ký gửi về email theo địa chỉ: ttpcshtt@hcmus.edu.vn và đường link:

https://forms.gle/K2zJ4RXSrnZNxgem9

  • Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ, email ttpcshtt@hcmus.edu.vn

Nhà trường thông báo đến các Khoa để thông tin đến toàn thể giảng viên do Khoa quản lý và cử nhân sự tham gia tập huấn chương trình trên.

Trân trọng./.