Thông báo Về việc triển khai email sinh viên

Thông báo Về việc triển khai email sinh viên

Nhằm tạo sự thống nhất trong công tác quản lý, Nhà trường triển khai email cho sinh viên có dạng MSSV@student.hcmus.edu.vn. Để sử dụng email này, sinh viên thực hiện theo các bước hướng dẫn (xem file hướng dẫn chi tiết tại đây):

 1. Hướng dẫn đăng nhập
 • Bước 1: Truy cập website trường: https://www.hcmus.edu.vn/, sau đó vào mục “Email sinh viên
 • Bước 2: Đăng nhập email với thông tin đăng nhập lần đầu như sau:

(Mật khẩu mặc định có giá trị trong vòng 90 ngày, sau khi đăng nhập sinh viên phải thay đổi và đăng nhập lại bằng mật khẩu mới)

Ví dụSinh viên Nguyễn Văn A có MSSV 20110001 và CMND 123456789 sẽ có thông tin đăng nhập là:

Email: 20110001@student.hcmus.edu.vn

Password: KHTN6789#

 • Bước 3: đặt lại mật khẩu theo quy tắc
  • Có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt
  • Không được có thông tin họ tên và MSSV trong mật khẩu
 • Bước 4: Đăng ký một email cá nhân và số điện thoại gắn với email chính thức do Nhà trường cung cấp nhằm mục đích xác thực để có thể tự reset mật khẩu khi cần thiết (bắt buộc)
 1. Cài đặt bản quyền Microsoft Office và sử dụng hộp thư

Để cài đặt bản quyền Microsoft Office và sử dụng các chức năng của hộp thư, sinh viên phải đăng nhập tại website: https://portal.office.com (với mật khẩu mới). Sau khi đăng nhập, chọn Install now để cài đặt bộ Office.

 1. Quy định khi sử dụng Email sinh viên
 • Dùng để reset mật khẩu đăng nhập Portal (trong trường hợp quên mật khẩu).
 • Dùng để đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (đối với sinh viên hệ chính quy)
 • Dùng để đăng nhập hệ thống Moodle của Trường phục vụ việc học và thi online.
 • Dùng để liên hệ với các đơn vị trong trường, giáo viên, … (Các trường hợp sử dụng email cá nhân sẽ không được trả lời).
 • Sử dụng bản quyền bộ Microsoft Office mới nhất (gồm có Word, Excel, Power Point, Access) miễn phí, 1 Terabyte (TB) miễn phí lưu trữ trên hệ thống lưu trữ trực tuyến OneDrive và nhiều dịch vụ hữu ích khác. Mỗi sinh viên có thể cài đặt Microsoft Office trên tối đa 05 thiết bị (PC, laptop, …) và không được cung cấp tài khoản cho người khác, không sử dụng cho mục đích thương mại.
 • Trong quá trình sử dụng nếu sinh viên bị mất mật khẩu truy cập email sinh viên thì có thể tự yêu cầu cấp lại mật khẩu (chỉ những sinh viên đã đăng ký thông tin xác thực tại Bước 4 mới có thể thực hiện được yêu cầu này).

Lưu ý: bản quyền này chỉ dành cho các sinh viên đang theo học tại Trường, sau khi sinh viên tốt nghiệp hoặc thôi học thì Nhà trường sẽ khóa tài khoản.

Các sinh viên cần bảo quản Email cẩn thận nhằm tránh vi phạm quy định trên. Trong trường hợp vi phạm, Nhà trường sẽ ngưng cung cấp và có hình thức xử lý thích đáng.

Trong quá trình thực hiện, nếu sinh viên gặp khó khăn vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (congtacsinhvien@hcmus.edu.vn, tiêu đề: MSSV – Email SV) để được hỗ trợ.

Nơi nhận:

–            Ban Giám hiệu;

–            Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trần Vũ