Thông báo về việc xem Thời khóa biểu HK1/2017-2018, Khóa 2017 – ĐHCQ

Thông báo về việc xem Thời khóa biểu HK1/2017-2018, Khóa 2017 – ĐHCQ

THÔNG BÁO XEM THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2017

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY- TẠI CƠ SỞ LINH TRUNG

 

1.   Sinh viên K.2017 bắt đầu học từ tuần lễ 21/8/2017, riêng môn Anh văn bắt đầu học từ tuần lễ 28/8/2017. Ngoài ra, sinh viên xem thông báo đăng ký học phần Tin học cơ sở trên trang web trường.

2.   17g00 thứ 7, ngày 19/8/2017: sinh viên xem Thời khóa biểu HK1/2017-2018 theo địa chỉ web http://tracuu.hcmus.edu.vn

3.   17g00 thứ 5, ngày 24/8/2017:

·      Sinh viên xem kết quả thi anh văn đầu khóa theo địa chỉ www.hcmus.edu.vnvào mục: Đào tạo-> Đào tạo Đại học-Cao đẳng.

·      Sinh viên xem thời khóa biểu học anh văn theo địa chỉ web http://tracuu.hcmus.edu.vn

 

4.  Sinh viên các lớp chương trình đặc biệt: tiên tiến, VP, CLC xem thời khóa biểu học trên web Khoa.