Thông báo vv xét tặng giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2017

Thông báo vv xét tặng giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2017

Thông báo về việc xét tặng giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2017.

Đối tượng:  Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của tất cả các Khoa thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Các thông tin chi tiết xin vui lòng xem link bên dưới.

Giải thưởng Lê Văn Thới dành cho các đề tài Tốt nghiệp xuất sắc năm 2017

Trân trọng,