Thông báo xét tuyển Chương trình Cử nhân tài năng ngành CN thông tin K2019

Thông báo xét tuyển Chương trình Cử nhân tài năng ngành CN thông tin K2019

Những sinh viên trúng tuyển vào nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (khóa 2019) được xét tuyển vào lớp Cử nhân Tài năng nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin. SV xem chi tiết trong file đính kèm.