Thông báo xét tuyển chương trình phối hợp đào tạo Thạc sĩ giữa Trường ĐH KHTN với Viện JVN-ĐHQG.HCM chuyên ngành ” Công nghệ thông tin & Truyền thông – ICT” và chuyên ngành ” Toán ứng dụng hướng Tài chính tính toán định lượng – QCF” năm 2018 (đợt 1)