Thông tin buổi nói chuyện và chương trình tập huấn chuyên đề “Lãnh đạo, Quản lý rủi ro và Khủng hoảng trong bối cảnh toàn cầu hóa và theo xu hướng giáo dục 4.0 của các trường ĐH-CĐ tại Việt Nam”

Thông tin buổi nói chuyện và chương trình tập huấn chuyên đề “Lãnh đạo, Quản lý rủi ro và Khủng hoảng trong bối cảnh toàn cầu hóa và theo xu hướng giáo dục 4.0 của các trường ĐH-CĐ tại Việt Nam”

Thông tin buổi nói chuyện và chương trình tập huấn chuyên đề “Lãnh đạo, Quản lý rủi ro và Khủng hoảng trong bối cảnh toàn cầu hóa và theo xu hướng giáo dục 4.0 của các trường ĐH-CĐ tại Việt Nam”

 

  1. Mục tiêu chung

Chương trình nhắm tới việc chia sẻ trao đổi các thông tin cơ bản liên quan đến các vấn đề quản trị rủi ro và khủng hoảng trong các cơ sở giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa và theo xu hướng giáo dục 4.0, đảm bảo an ninh thông tin trong môi trường giáo dục đại học, hướng tới việc nâng cao nhận thức, góp phần trong công tác chuẩn bị xây dựng và triển khai các kế hoạch quản trị rủi ro và khủng hoảng trong nội bộ đơn vị, đáp ứng Tiêu chuẩn 2 – Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2017.

Bên cạnh đó, người tham dự là đối tượng người học có cơ hội để tìm hiểu và biết cách bảo mật thông tin cá nhân và ứng phó với các vấn đề diễn ra trong học đường, gồm: sự an toàn, cuộc sống ở trường đại học và các môi trường ảo (ví dụ như quấy rối tình dục, bạo lực học đường, an toàn trong khuôn viên trường học, và tầm quan trọng của việc kết nối với các cảnh báo trong khuôn viên trường học, v.v)

  1. Chương trình và thời gian dự kiến buổi nói chuyện dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh:
  • Thời gian: từ 9g30 – 12g00 sáng thứ 4, ngày 28/11/2018
  • Địa điểm: Giảng đường 1, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh (không phiên dịch)
  • Đăng ký trực tiếp tại link: https://goo.gl/forms/07l8Z7pNjSXsED3i1
  • Thời hạn đăng ký: trước ngày 18/11/2018.

 Nội dung chương trình: xem tại đây