Thông tin Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2022

Thông tin Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2022
Phòng Quan hệ Đối ngoại thông tin đến quý đối tác là Công tay, Doanh nghiệp tại Việt Nam về việc tổ chức Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp – Năm 2022 với chủ đề “Your career – Your Life”
 
+ Thời gian: 07h30 đến 15h00, ngày 13/11/2022 (Chủ nhật);
+ Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cơ sở Linh Trung (Thủ Đức);
+ Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp, công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu doanh nghiệp tới sinh viên.
 
Mục đích của Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp – Năm 2022:
 
– Cung cấp thông tin về cơ hội và nghề nghiệp, thực tập cho sinh viên. Tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận, nắm bắt nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, trang bị những kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho bản thân;
– Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân sự đúng theo yêu cầu, xây dựng mạng lưới hợp tác với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực, quảng bá thương hiệu, sản phẩm và có cơ hội tiếp cận với đối tượng khách hàng mục tiêu;
– Là cầu nối giữa sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng cùng ngành nghề.
 
Mọi thông tin chi tiết về Ngày hội, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên – Email: tthotrosinhvien@hcmus.edu.vn – Website: http://sacus.vn/ – Sđt: 028 3832 0287.
 
Trân trọng thông tin đến Quý đối tác quan tâm./.