Thông tin tuyển dụng của công ty TNHH Dịch vụ thu hồi nợ Thiên Hà

Thông tin tuyển dụng của công ty TNHH Dịch vụ thu hồi nợ Thiên Hà

Thông tin tuyển dụng của công ty TNHH Dịch vụ thu hồi nợ Thiên Hà

Vị trí: Data analyst

Yêu cầu:

–          Yêu thích công việc phân tích số liệu.

–          Có tư duy logic, phân tích vấn đề.

–          Biết SQL, oracle, VBA,…

Mô tả công việc:

–          Thiết lập, xây dựng các báo cáo kết quả hoạt động

–          Phân tích,đưa ra những đề nghị , chiến lược cho hoạt  động của công ty.

Làm việc tại Linh Tây – Thủ Đức

 (chi tiết bạn sẽ được biết trong quá trình phỏng vấn)

 Vị trí: Application supporter

Yêu cầu:

–          Có kiến thức về IT

–          Thích công việc quy trình hệ thống.

–          Biết SQL

Trình độ: Cao đẳng Tin học trở lên.

Mô tả công việc:

–          Đại diện người sử dụng hệ thống  làm việc với đối tác xây dựng hệ thống cho công ty.

–          Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống.

–          Xem xét, nhận yêu cầu của người dùng, đề nghị để phát triển nâng cấp hệ thống.

–          Có khả năng đọc hiểu các tài liệu đặc tả, phân tích hệ thống.

–          Theo dõi, phân tích và test khi nâng cấp hệ thống.

Làm việc tại Linh Tây – Thủ Đức.

 (chi tiết bạn sẽ được biết trong quá trình phỏng vấn)

 Các bạn quan tâm, gởi CV về nha.cao@galaxydr.com.vn  hoặc ctducnha@yahoo.com