Thông tin tuyển sinh viên tham dự Diễn đàn Văn hóa thanh niên Đông Nam Á lần thứ 17 và ASEAN +3 lần thứ 7 tại Lào

Thông tin tuyển sinh viên tham dự Diễn đàn Văn hóa thanh niên Đông Nam Á lần thứ 17 và ASEAN +3 lần thứ 7 tại Lào

Phiếu đăng ký dành cho sinh viên: mẫu tại đây

Hạn nộp hồ sơ về Phòng Công tác sinh viên: 16g30 ngày 16/9/2019.

Thông tin chi tiết của chương trình:

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/2485/CV1568_19904_DHQG-CTSV_Cu%20SV%20tham%20du%20Dien%20dan%20Van%20hoa%20TN%20DNA.pdf{/aridoc}