Thư mời tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần 8 ngày 28/6/2018

Thư mời tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần 8 ngày 28/6/2018

THƯ MỜI

V/V tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần 8 ngày 28/6/2018

 

Việc thực hiện các đề tài địa phương, đề tài vùng hiện nay là một chủ trương lớn của ĐHQG-HCM và Trường ĐH KHTN. Trong các năm qua nhiều Nhóm nghiên cứu đã thực hiện rất thành công các đề tài với các địa phương. 

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng KHCN trân trọng kính mời Quý Thầy cô, các nhà khoa học, các cán bộ trẻ đến tham dự Buổi sinh hoạt lần 8 với nội dung:

Báo cáo chuyên đề

Chủ đề: Viết Đề xuất/Thuyết minh đề tài Địa phương: ý tưởng, giải pháp, hay dịch vụ

Nội dung trình bày:

– Các kinh nghiệm cá nhân về các xin đề tài cấp Tỉnh, 

– Cách viết thể hiện các nội dung liên ngành

– Cách phối hợp với các đơn vị ngoài Trường, một số ví dụ thực tế đạt được

Báo cáo: PGS. TS Trần Văn Hiếu, Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

Thời gian: 16g00 Thứ 5 ngày 28/6/2018 tại Phòng I.23

Giao lưu: sảnh Nhà I

Trân trọng.