THƯ MỜI VIẾT BÀI TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẦN THƠ TẠI TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

THƯ MỜI VIẾT BÀI TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẦN THƠ TẠI TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Cần Thơ là ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản các kết quả nghiên cứu. Tạp chí xuất bản định kỳ 04 số/năm. Với tôn chỉ và mục đích hoạt động là thông tin về các hoạt động của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ; định kỳ theo kỳ hạn xuất bản để giới thiệu, công bố kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giảng dạy, đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Hội đồng Biên tập trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, học viên và sinh viên tham gia viết bài theo 03 nhóm nội dung sau:

– Khoa học kỹ thuật – công nghệ: Các bài viết nghiên cứu, trao đổi về các lĩnh vực như Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật cơ khí, Điều khiển và Tự động hóa, Công nghệ thông tin, Điện – Điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật năng lượng, Toán học và thống kê, Vật lý, Hóa học, Sinh học và các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ khác thuộc lĩnh vực đào tạo, giảng dạy của Nhà trường.

– Khoa học xã hội – kinh tế: Các bài viết nghiên cứu, trao đổi về các lĩnh vực: Kinh tế, Kinh doanh, Pháp luật, Ngôn ngữ học và các lĩnh vực khoa học xã hội khác thuộc lĩnh vực đào tạo, giảng dạy của Nhà trường.

– Khoa học giáo dục – đào tạo: Các bài viết nghiên cứu, chia sẻ về các lĩnh vực: Khoa học quản lý; Quản trị trường học; Quản trị chất lượng giáo dục và các lĩnh vực đào tạo khác của Nhà trường.

Kỳ hạn xuất bản: 3 tháng/kỳ

Thời gian phát hành: Ngày 27 các tháng 2, 5, 8 và 11.

Tất cả các bài viết gửi đăng Tạp chí sẽ được kiểm tra mức độ trùng lặp, đánh giá thông qua quy trình phản biện độc lập, 02 vòng, khách quan, được biên tập và khuyến nghị chỉnh sửa bởi các nhà khoa học uy tín.

Bài viết gửi đăng Tạp chí, tác giả vui lòng gửi dưới dạng file word theo đúng thể thức được quy định tại địa chỉ: http://tapchikhoahoc.ctuet.edu.vn và gửi về địa chỉ email: tapchikhoahoc@ctuet.edu.vn.

Địa chỉ liên hệ:

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế

Số 256, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

Email: tapchikhoahoc@ctuet.edu.vn

Điện thoại: (02923) 899 117

THƯ MỜI VIẾT BÀI TẠP CHÍ KHCN CẦN THƠ TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ