TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Trường ĐH KHTN), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đóng vai trò nòng cốt trong ĐHQG-HCM, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Trường ĐH KHTN có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1454 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 19 tháng 10 năm 2015 nêu rõ hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Trường ĐH KHTN như sau:

Nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục, khoa học công nghệ trong lĩnh vực thuộc các ngành nghề đào tạo của Trường.

Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác trong lĩnh vực nghiên cứu.

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trường.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM là đơn vị thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Các loại đề tài đã và đang thực hiện là đề tài cơ sở từ nguồn kinh phí của Trường với khoảng 120 đề tài/năm; đề tài ĐHQG-HCM với hơn 40 đề tài loại C (kinh phí dưới 200 triệu) và 30 đề tài loại B trở lên (kinh phí trung bình hơn 500 triệu đồng). Trường cũng luôn nỗ lực tranh thủ các nguồn kinh phí khác nhau để hỗ trợ các nhà khoa học thực hiện công tác nghiên cứu nhằm đạt các chỉ tiêu công bố quốc tế, đăng các sáng chế như Nhóm đề tài quốc gia (theo các Chương trình nghiên cứu của Bộ KH&CN, quỹ Nafosted) với mức 8-10 đề tài/năm; đề tài nguồn kinh phí địa phương 5-6 đề tài/năm. Tính đến năm 2023 đến tháng 03/2024, Trường đang thực hiện hơn 300 đề tài các cấp và hợp tác, tổng kinh phí được cấp cho các loại đề tài là hơn 50 tỷ đồng.

Công bố qua các năm và theo lĩnh vực

Giai đọạn 2020 đến nay, Trường đã có 2557 công bố quốc tế Scopus trong đó có:

+ 1958 bài báo đăng trong các tạp chí Scopus

+ 580 báo cáo đăng trong các tuyển tập hội nghị Scopus

+ 19 chương sách quốc tế Scopus

Trong đó nổi bật là số công bố quốc tế Scopus thuộc nhóm Q1, Q2 chiếm phần lớn

HỒ SƠ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU

Xem chi tiết tại: https://hcmus.edu.vn/ho-so-nang-luc-nghien-cuu/

Trường ĐH KHTN luôn chào đón sự hợp tác của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cùng tham gia tích cực vào các nhóm nghiên cứu, tăng cường công bố quốc tế uy tín, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, sáng tạo khởi nghiệp và phục vụ cộng đồng.