Triển khai công tác đánh giá phân loại CBVC năm 2017

Triển khai công tác đánh giá phân loại CBVC năm 2017

K/g: Thầy cô Lãnh đạo đơn vị

 
 Kính gửi đến Thầy cô công văn số 03/KHTN-TCHC ngày 4/1/2018 của Hiệu trưởng về việc triển khai công tác đánh giá cán bộ viên chức năm 2017.
 
Các đơn vị triển khai và gởi hồ sơ (mẫu 1,2,3,4) và file (mẫu 3,4) về phòng TCHC  trước ngày 23/1/2018. 
Hồ sơ nộp tại phòng F01 (gặp Duy), file gởi qua email nvduy@hcmus.edu.vn.
Trân trọng./.