Tuyển dụng dành cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin & Khoa Toán – Tin học cộng tác với Ban Công nghệ, Tập đoàn CT Group.