Tuyên dương 08 sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo

Tuyên dương 08 sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2021, Uỷ ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã tuyên dương 20 sinh viên đạt các thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo năm 2021. Trong số 20 sinh viên được khen thưởng của toàn thành phố, có 08 sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đạt thành tích học tập tốt, gặt hái nhiều giải thưởng về nghiên cứu khoa học, có các bài báo khoa học công bố ở các hội nghị và tạp chí quốc tế về lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, gồm:

  • Nguyễn Tiến Phát, lớp Cử nhân Tài năng 2017
  • Trần Lê Bá Thịnh, lớp Cử nhân Tài năng 2017
  • Hồ Nguyễn Hải Tuấn, lớp Cử nhân Tài năng 2017
  • Trần Vinh Hưng, lớp Cử nhân Tài năng 2017
  • Phạm Trọng Thắng, lớp Cử nhân Tài năng 2017 – Đỗ Trí Nhân, lớp Chương trình tiên tiến 2017
  • Phạm Minh Khôi, lớp Cử nhân Tài năng 2018
  • Nguyễn Trường Hải, lớp Chương trình Tiên tiến 2018

Hình ảnh các sinh viên xuất sắc được tuyên dương: 

Tin HCMUS