Về việc thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng Khiếu năm 2022

Về việc thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng Khiếu năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị

        Do lịch thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng Khiếu năm 2022 được tổ chức trong 2 ngày 04/6/2022 (Thứ bảy) và 05/6/2022 (Chủ nhật) tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ vì vậy để đảm bảo an toàn trật tự cho công tác tuyển sinh, đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho toàn thể CB-VC, sinh viên, học viên các Trung tâm, Phòng thí nghiệm tạm ngưng hoạt động trong thời gian thi tuyển sinh, cụ thể:

        – Ngày 04/6/2022 (Thứ bảy): từ 06g15 đến 17g00

        – Ngày 05/6/2022 (Chủ nhật): từ 6g15 đến 12g00

Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo đến các đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện để đảm bảo quy chế thi tuyển sinh.

Trân trọng./.