Về việc thi tuyển sinh sau đại học năm 2019 – đợt 1

Về việc thi tuyển sinh sau đại học năm 2019 – đợt 1

Kính gửi: Các đơn vị

Trong 2 ngày 18/05/2019 (Thứ bảy) và sáng ngày 19/05/2019 (Chủ nhật), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2019- đợt 1;

Để đảm bảo an toàn trật tự cho công tác tuyển sinh, nhà Trường đề nghị các trưởng đơn vị thông báo cho toàn thể CB-VC, sinh viên, học viên các trung tâm, Phòng thí nghiệm thuộc các dãy nhà có Phòng thi (dãy C, F) tạm ngưng hoạt động trong thời gian thi tuyển sinh cụ thể:

– Ngày 18/05/2019 (Thứ bảy): từ 06g15 đến 17g00

 + Nhà C, F: tất cả các phòng học

– Ngày 19/05/2019 (Chủ nhật): từ 6g15 đến 11g00

  + Nhà C, F: tất cả các phòng học

Những dãy nhà không có Phòng thi vẫn hoạt động bình thường.

Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo đến các đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện để đảm bảo quy chế thi tuyển sinh.

Trân trọng./.