Về việc trả sổ BHXH đợt 3

Về việc trả sổ BHXH đợt 3

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc

 

Căn cứ công văn số 3118/BHXH-CST ngày 26 tháng 12 năm 2016 của BHXH Tp. HCM về việc rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động;

Căn cứ công văn số 159/KHTN-TCHC ngày 01 tháng 9 năm 2017 về việc rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động;

BHXH TP.HCM tiến hành trả sổ BHXH đợt 3 cho cán bộ, viên chức và người lao động (CBVC, NLĐ). Kính đề nghị Trưởng đơn vị thông báo đến CBVC, NLĐ của đơn vị có tên trong danh sách (đính kèm) vui lòng đến nhận sổ BHXH:

Thời gian: từ ngày 08/08/2019 đến ngày 14/08/2019 (giờ  hành  chính)

(lịch chi tiết đính kèm).

Địa điểm nhận: Phòng Tổ chức – Hành chính (F.01).

Người giao: Nguyễn Lê Tường Vi (Mọi thông tin cần trao đổi vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 62884499-1105, email: nltvi@hcmus.edu.vn).

Sau khi nhận sổ BHXH, CBVC và người lao động kiểm tra thông tin trên sổ:

            + Tiếp tục điều chỉnh thông tin (nếu có sai sót): vui lòng liên hệ P.TCHC (gặp Tường Vi).

            + Tự bảo quản sổ BHXH theo quy định.

Lưu ý: Thầy cô vui lòng mang theo thẻ cán bộ/chứng minh nhân dân.

P.TCHC tiến hành trả sổ BHXH cho CBVC, NLĐ chưa nhận ở đợt 1 và đợt 2 sẽ được nhận bổ sung vào ngày 26/08/2019.

*Để xem danh sách kèm theo, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào Portal1.hcmus.edu.vn (văn bản biểu mẫu – văn bản hành chính) để xem.

Trân trọng./.